Wolontariat

Stowarzyszenie Afazja pracuje w oparciu o wolontariuszy, głównie studentów logopedii i psychologii.  W stowarzyszeniu wspierają osoby z afazją w trakcie ćwiczeń, prowadzą zajęcia grupowe, przygotowują materiały do  zajęć. Mogą doświadczyć kontaktu z osobą z afazją, porozmawiać z tą osobą w trakcie terapii. Oferujemy im porozumienia o współpracę, wolontariackie.

Zapraszamy osoby chętne do nauki.