Aktualności

  • Zachęcamy do odwiedzin najnowszej strony internetowej o afazji. Post ten powstał w celu szerzenia świadomości dotyczącej afazji, ale także jako zaproszenie na stronę internetową, która powstała dzięki pracy członkiń Naukowego Koła Logopedycznego FiloLOG, biorących udział w projekcie Kowadło 2.0. Na stronie www.afazja.amu.edu.pl szerzej opisujemy samo zagadnienie afazji, przedstawiamy dostępną literaturę przedmiotu oraz załączamy ważne linki, w tym do wywiadów przeprowadzonych ze specjalistami. Materiały tam zamieszczone są w bardzo przystępnej i zrozumiałej formie oraz poruszają wiele ważnych kwestii. Oprócz tego można tam znaleźć wywiad z prezesem Stowarzyszenia Afazja – Agatą Skrzypczak oraz fragmenty rozmów z członkami poznańskiego Klubu Afatyka przy Stowarzyszeniu Afazja. www.afazja.amu.edu.pl
  • Jako Stowarzyszenie współpracujemy ze studentami logopedii i psychologii. Obecnie w ramach I i II projektu aktywizacji studentów logopedii i psychologii realizujemy diagnozy pacjentów zaburzeniem mowy prowadzone przez neurologopedę i neuropsychologa przy asyście studenta. Odpowiednio przygotowani studenci prowadzą nieodpłatnie domowe zajęcia z pacjentem (20 h) pod nadzorem terapeuty. Już 25 takich diagnoz i pracy osób z afazją ze studentami miało miejsce przy obopólnej korzyści pacjentów i studentów.