KRS: 0000480202

Wspieramy dorosłe osoby z zaburzeniem mowy po udarze mózgu, wylewie, guzie mózgu, czy wypadku komunikacyjnym, którego wynikiem było uszkodzenie mózgu.

  Projekt „Afatar – kompleksowa reintegracja osób z afazją” [RPWP.07.01.02-30-0173/18]

Stowarzyszenie AFAZJA (Panter wiodący Projektu), Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS (Partner Projekt) oraz Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS (Partner Projektu) realizuje projekt „Afatar – kompleksowa reintegracja osób z afazją”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do:  40 osób z afazją – zaburzeniem mowy spowodowanym organicznym uszkodzeniem mózgu  tj. po udarze mózgu, wylewie a także 20 opiekunów osób  z afazją,  zamieszkujących Poznań oraz powiat poznański.   W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 20 opiekunów osób z afazją (10 osób w każdej edycji).

Miejsce realizacji Projektu: Poznań oraz powiat poznański, gminy: Buk. Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne.

Wsparcie oferowane w ramach Projektu:

1) Wsparcie skierowane do bezpośrednich uczestników projektu, tj. osób z afazją:

a)  budowa Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, tj. spersonalizowanych ścieżek wsparcia w projekcie, uwzględniających specyficzne potrzeby i możliwości uczestnika/czki oraz określających trafne formy i optymalną sekwencję wsparcia w projekcie – dla 40 uczestników/czek projektu,

b)  stałe, systematyczne wsparcie i mentoring Trenera Aktywności – dla 40 uczestników/czek projektu,

c)  indywidualny Trening Psychokorekcyjny – dla 16 uczestników/czek projektu (średnio 10 godzin/osobę),

d) terapia neurologopedyczna/neuropsychologiczna– dla 40 uczestników/czek projektu (średnio 25 godzin/osobę),

e)  usprawnienie motoryczne – dla 20 uczestników/czek projektu (średnio 20 godzin/osobę).

f)  poradnictwo zawodowe dla – 40 uczestników/czek projektu (4 godziny/osobę),

g) kursy kompetencyjne/szkolenia zawodowe, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami- dla 10 uczestników/czek projektu-  płatne stypendia szkoleniowe.

2) Wsparcie skierowane do otoczenia uczestników projektu, tj. opiekunów osób z afazją:

a) indywidualny Trening Psychokorekcyjny – dla 16 opiekunów osób z afazją (średnio 10 godzin/osobę).

b) psychoedukacyjna Grupa Wsparcia –  dla 20 opiekunów osób z afazją.

Celem Projektu jest podniesienie poziomu samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej min. 40 dorosłych osób z afazją, niepełnosprawnych lub długotrwale chorych, zamieszkujących miasto Poznań i powiat poznański przez zastosowanie spersonalizowanych i kompleksowych instrumentów aktywnej integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej. Ze wsparcia skorzysta również min. 20 opiekunów osób z afazją. 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczególnego dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja tj. wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty realizacji projektu – W wyniku realizacji projektu podniesiemy: samoocenę   uczestników/czek projektu  i motywację do pracy w kierunku pełnej inkluzji społecznej, zdolności komunikacyjne (mówienia, pisania i czytania), poziom funkcji poznawczych    (pamięci,koncentracji uwagi), poziom sprawności motorycznej  w kierunku samodzielności lokomocyjnej, zdolność do zatrudnienia.

Wartość projektu to: 387 437,50 zł

Dofinansowanie Projektu z EU: 329 321,87 zł

Biuro Projektu:

Zapraszamy do składania  formularzy rekrutacyjnych przez osoby z zaburzeniem mowy i ich opiekunów.

Stowarzyszenie „Afazja” ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, tel. 693295202, 724394919.

stowarzyszenie.afazja@o2.pl

Przed wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Biurem Projektu Stowarzyszenia „Afazja”.