KRS: 0000480202

Wspieramy dorosłe osoby z zaburzeniem mowy po udarze mózgu, wylewie, guzie mózgu, czy wypadku komunikacyjnym, którego wynikiem było uszkodzenie mózgu.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Afazja z siedzibą w Poznaniu na zwyczajne zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 12.06.2023r o godz. 17 w Klubie Seniora „Batory” Os. Batorego 38E w Poznaniu z następującym porządkiem obrad:

 1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r.- 31.12.2022 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach zatwierdzenia sprawozdań: finansowego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Przestawienie budżetu i programu działania Zarządu Stowarzyszenia na rok 2023.
 9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu i programu działania na rok 2023.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Wybór nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 12. Wolne wnioski i głosy.
 13. Zakończenie Zgromadzenie.

.

Zarząd Stowarzyszenia Afazja


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku
Program e-pity by e-file


Program umożliwia przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie Stowarzyszeniu Afazja. Kampania promocyjna 1,5% za 2021r. finansowana jest ze środków pochodzących z 1% podatku przekazanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.