KRS: 0000480202

Wspieramy dorosłe osoby z zaburzeniem mowy po udarze mózgu, wylewie, guzie mózgu, czy wypadku komunikacyjnym, którego wynikiem było uszkodzenie mózgu.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Afazja z siedzibą w Poznaniu na zwyczajne zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 13.06.2022r o godz. 17 w Klubie Seniora „Batory” Os. Batorego 38E w Poznaniu z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Głosowanie nad porządkiem obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r.- 31.12.2021 r.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach zatwierdzenia sprawozdań: finansowego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8. Przestawienie budżetu i programu działania Zarządu Stowarzyszenia na rok 2022 w dobie pandemii.

9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu i programu działania na rok 2022.

10. Przestawienie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i terminarza składek członkowskich oraz głosowanie w tej sprawie.

11. Wolne wnioski i głosy.

12. Zakończenie Zgromadzenie.

Zarząd Stowarzyszenia Afazja