Aktualności o stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu:

  • Stowarzyszenie Afazja od 2013 roku działa na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych afazją (zaburzeniami rozumienia i nadawania mowy powstałe na skutek uszkodzenia mózgu). Prowadzi regularne grupowe zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla członków Stowarzyszenia, grupy zróżnicowane pod względem się głębokości zaburzenia mowy, wypożycza programy komputerowe do pracy w domu, udziela porad prawnych, zapewnia wsparcie zarówno osobom chorym, jaki i ich rodzinom – Klub Afatyka, upowszechnia wiedzę na temat afazji. Część pacjentów dotknięta jest poważnymi zaburzeniami, nie pracuje, nie kontaktuje się z nikim, poza najbliższymi. Częścią tej trudnej choroby bywają stany lękowe, depresja i wstyd. Niektórzy pacjenci nie wychodzą samodzielnie z domu, unikają kontaktów, mają trudność z przystosowaniem się i zaakceptowaniem tego, jak ich życie zmieniło się na skutek choroby. Aby pomóc pacjentom w przezwyciężaniu lęków przed pełnym korzystaniem z życia jeździmy na wyjazdy integracyjno- terapeutyczne. Na tych turnusach prowadzona jest integracja społeczna oraz zajęcia terapeutyczne. Uczestniczymy też w życiu kulturalnym,  organizujemy majówki z grillem, rejsy statkiem po Warcie.  Byliśmy współorganizatorem  takich wydarzeń jak konferencja udarowa „Udar mnie nie pokona” jak i naukowej konferencji logopedycznej „Mózg – język – komunikacja” w Poznaniu.
  • Od 2015 r. stowarzyszenie posiada status prawny organizacji pożytku publicznego.

Aktualności:

  • W styczniu 2023 roku odwiedzili nas studenci filmówki z Łodzi. Pierwsze interakcje i rozmowy zdają się być początkiem pięknej współpracy nad wartościowym projektem, filmem dokumentalnym o afazji, który chcą nakręcić. Studenci filmówki interesują się naszymi zajęciami grupowymi dla osób z afazją. W lutym przyjadą oni kilkukrotnie do Poznania kręcić film z nami w roli głównej. Już się nie możemy doczekać. Myśl przewodnią, która towarzyszyła reżyserowi w opracowaniu pomysłu na film:

„Afazja” to obserwacyjno-eseistyczny film o komunikacji i jej trudnościach. Rozumiem komunikację jako ponadczasową walkę ludzi o stworzenie społeczeństwa, w którym wszyscy żyją ze sobą w harmonii. Celem nie jest osiągnięcie kompromisu między sobą, ale próba osiągnięcia stanu współistnienia. I do tego celu wymyślamy języki, słowa, różne media. Afazja zasadniczo odbiera zdolność wzajemnego zrozumienia. Kiedy wypowiadanie dźwięki są bezsensowne, a nasza zdolność poznawcza do pojmowania znaczenia jest pozbawiona, co nam pozostaje do komunikowania się? Jak odzyskać zdolność generowania znaczenia? W tym dokumencie chciałbym dokładnie przyjrzeć się procesowi leczenia afazji i zobaczyć cały proces jako trampolinę do zbadania i poszerzenia metafory o ogólną trudność (i być może możliwość) komunikacji, empatii i zrozumienia.”

  • Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przekazali na rzecz naszej organizacji swój 1% podatku za rok 2021. Dzięki waszym wpłatom mogliśmy kontynuować nasze dotychczasowe działania. W 2022 roku przekazane nam środki przeznaczyliśmy na projekt aktywizacji studentek logopedii pod nadzorem terapeuty podczas pracy z pacjentem z afazją. W 2023 zamierzamy nadal prężnie rozwijać się w obrębie tego projektu. Dzięki Wam, już 10 lat działamy na rzecz dorosłych osób z zaburzeniem mózgu po udarze lub uszkodzeniu mózgu. Dlatego, jeżeli jeszcze Państwo nie mieli okazji, a mają chęć wesprzeć naszą działalność, prosimy przekazać 1,5 % podatku wchodząc na stronie głównej na program e-pity. W ten prosty i szybki sposób możemy wspólnie sprawić, iż osoby z afazją będą mogły sprawniej się komunikować i wzajemnie się wspierać. Dziękujemy!
  • Zachęcamy do odwiedzin najnowszej strony internetowej o afazji. Post ten powstał w celu szerzenia świadomości dotyczącej afazji, ale także jako zaproszenie na stronę internetową, która powstała dzięki pracy członkiń Naukowego Koła Logopedycznego FiloLOG, biorących udział w projekcie Kowadło 2.0. Na stronie www.afazja.amu.edu.pl szerzej opisujemy samo zagadnienie afazji, przedstawiamy dostępną literaturę przedmiotu oraz załączamy ważne linki, w tym do wywiadów przeprowadzonych ze specjalistami. Materiały tam zamieszczone są w bardzo przystępnej i zrozumiałej formie oraz poruszają wiele ważnych kwestii. Oprócz tego można tam znaleźć wywiad z prezesem Stowarzyszenia Afazja – Agatą Skrzypczak oraz fragmenty rozmów z członkami poznańskiego Klubu Afatyka przy Stowarzyszeniu Afazja. www.afazja.amu.edu.pl
  • Jako Stowarzyszenie w 2022 roku współpracowaliśmy ze studentami logopedii i psychologii. W ramach I projektu aktywizacji studentów logopedii i psychologii realizowaliśmy diagnozy pacjentów zaburzeniem mowy prowadzone przez neurologopedę i neuropsychologa przy asyście studenta. Odpowiednio przygotowani studenci prowadzili nieodpłatnie domowe zajęcia z pacjentem (20 h) pod nadzorem terapeuty. Już 25 takich diagnoz i pracy osób z afazją ze studentami miało miejsce przy obopólnej korzyści pacjentów i studentów. Obecnie w 2023 roku w ramach II projektu aktywizacji studentów zamierzamy kontynuować tą działalność.
  • Jak wygląda grupowa terapia neuropsychologiczna?

Terapia neuropsychologiczna dotyczy osób, które na co dzień borykają się z trudnościami poznawczymi powstałymi wskutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Wśród problemów z którymi pomagamy się uporać są zaburzenia uwagi, pamięci, postrzegania wzrokowego, nadzorczych funkcji wykonawczych i funkcji językowych (afazje). Neuropsycholog we współpracy z neurologopedą obejmują pacjentów po udarze i z afazją kompleksową terapią funkcji poznawczych. Celem działań terapeutycznych jest poprawa funkcjonowania poznawczego oraz zaproponowanie chorym efektywnych metod radzenia sobie z trudnościami w życiu codziennym. Neuropsycholog w ramach grupowej terapii prowadzi trening pamięci, ćwiczenia koncentracji, uwagi, ćwiczenia myślenia np. przyczynowo-skutkowego i logicznego wnioskowania,planowania, kontrolowania działania, ćwiczenia spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej, ćwiczenia usprawniające umiejętności komunikacji. Ponadto na zajęcia grupowych istnieje przestrzeń na wymianę między uczestnikami swoich doświadczeń i sposobów radzenia sobie, co stanowi dodatkowy walor w postaci wsparcia oraz daje możliwość wzmocnienia własnej skuteczności.