O Stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu:

  • Stowarzyszenie Afazja od 2013 roku działa na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych afazją (zaburzeniami rozumienia i nadawania mowy powstałe na skutek uszkodzenia mózgu). Prowadzi regularne grupowe zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla członków Stowarzyszenia, grupy zróżnicowane pod względem się głębokości zaburzenia mowy, wypożycza programy komputerowe do pracy w domu, udziela porad prawnych, zapewnia wsparcie zarówno osobom chorym, jaki i ich rodzinom – Klub Afatyka, upowszechnia wiedzę na temat afazji. Część pacjentów dotknięta jest poważnymi zaburzeniami, nie pracuje, nie kontaktuje się z nikim, poza najbliższymi. Częścią tej trudnej choroby bywają stany lękowe, depresja i wstyd. Niektórzy pacjenci nie wychodzą samodzielnie z domu, unikają kontaktów, mają trudność z przystosowaniem się i zaakceptowaniem tego, jak ich życie zmieniło się na skutek choroby. Aby pomóc pacjentom w przezwyciężaniu lęków przed pełnym korzystaniem z życia jeździmy na wyjazdy integracyjno- terapeutyczne. Na tych turnusach prowadzona jest integracja społeczna oraz zajęcia terapeutyczne. Uczestniczymy też w życiu kulturalnym,  organizujemy majówki z grillem, rejsy statkiem po Warcie.  Byliśmy współorganizatorem  takich wydarzeń jak konferencja udarowa „Udar mnie nie pokona” jak i naukowej konferencji logopedycznej „Mózg – język – komunikacja” w Poznaniu.
  • Od 2015 r. stowarzyszenie posiada status prawny organizacji pożytku publicznego.