Kadra

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska Inicjator założenia stowarzyszenia i jego opiekun,  neurologopeda, kierownik specjalności logopedycznej, językoznawca i neurologopeda, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz neurologopeda w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ZOZ MSW w Poznaniu), terapeuta Metody Krakowskiej, twórca Ośrodka Glottoterapii i Glottodydaktyki FAZEON w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią afatycznych zaburzeń mowy u dorosłych i dzieci.

Monika Press -Wiśniewska, neurologopeda, pracuje dla Samodzielnego Publicznnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34 jako neurogopeda. Prowadzi prywatny gabinet neurologopedyczny.

Ewa Maciorowska, logopeda, prowadzi własny gabinet, jest logopedą w Szpitalu w Puszczykowie.

Hanna Horbacz, neurologopeda. Prowadzi prywatny gabinet neurologopedyczny „Między słowami”, jest neurologopedą w Szpitalu w Puszczykowie.

Kinga Jakubowska, logopeda, pracuje w szkole.

Anna Syroczyńska, logopeda, prowadzi terapię logopedyczna dzieci i dorosłych, głównie dla jąkających się dzieci.  

Izabella Kaczmarek, doktor nauk medycznych, neuropsycholog, specjalista z zakresu psychologii klinicznej, zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, w tym min. terapią afazji, zaburzeń uwagi, pamięci, umiejętności uczenia się. Pracuje z osobami doświadczającymi silnego stresu w ramach pracy klinicznej w Oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego przy Katedrze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego UM w Poznaniu.

Ewelina Kucharska, psychologia kliniczna, pracuje w Szpitalu Klinicznym  im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu.

Agnieszka Łukaszewska, neuropsycholog, pracuje w Szpitalu Klinicznym  im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu. Prowadzi prywatny gabinet.

Julia Krawczyk, psycholog, zatrudniona jest  w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei jako psycholog, oraz na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego jako niezależny badacz.

Renata Graduszczyńska, psycholog, psychoterapeuta.

Andrzej Leśniowski – fizjoterapeuta, specjalizuje się w pracy z pacjentami „neurologicznymi’, głównie z zaburzeniami w obrębie CUN (mózgu) i rdzenia kręgowego. Pracuje z osobami po udarach mózgu, stłuczeniach pnia mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, operacjach mózgu, mózgowym porażeniu.