Kadraprof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Kierownik specjalności logopedycznej, językoznawca i neurologopeda, profesor uczelniany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz neurologopeda, terapeuta Metody Krakowskiej, twórca Ośrodka Glottoterapii i Glottodydaktyki FAZEON w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią afatycznych zaburzeń mowy u dorosłych i dzieci. Kierownik specjalności logopedycznej w Instytucie współpracuje ze Stowarzyszenie Afazja od początków jego istnienia jako inicjator i opiekun. Jest wolontariuszem prowadzącym zajęcia z chorymi z afazją, czyli zaburzeniami języka na skutek udaru, choroby onkologicznej lub wypadku. Prowadziła szkolenia logopedyczne: z zakresu nabytych zaburzeń czytania i pisania, diagnozy i terapii afazji u osób dorosłych, diagnozy różnicowej afazji rozwojowej, chorób neurodegeneracyjnych w kontekście terapii językowej.Monika Press -Wiśniewska

Logopeda, neurologopeda kliniczny. Doświadczenie zdobyła pracując 8 lat w Szpitalu MSWiA na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Poznaniu oraz prowadząc własną działalność w zakresie rehabilitacji neurologopedycznej dzieci i dorosłych. Zajmuje się osobami dorosłymi z trudnościami komunikacyjnymi (afazja, pragnozja), artykulacyjnymi (dyzartria), zaburzeniami połykania (dysfagia) wynikającymi z dysfunkcji Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego o różnej etiologii. U dzieci zajmuje się szeroko pojętymi zaburzeniami kompetencji językowych w całościowych zaburzeniach rozwoju w tym spektrum autyzmu, ORM – opóźnionym rozwojem mowy, SLI – specyficznymi zaburzeniami języka, afazją jak również zaburzeniami artykulacji (dyslalia, dyzartria). Ze Stowarzyszeniem związana od roku 2016 na początku jako wolontariusz. Dziś prowadzi diagnozy neurologopedyczne, koordynuje pracę studentów logopedii w tworzeniu programów terapii w ramach aktywizacji studentów. Prowadzone zajęcia grupowe dla osób dorosłych z afazją poza wymiarem rehabilitacyjnym mającym na celu powrót do samodzielności oraz odzyskanie utraconych umiejętności mają charakter reintegracji psychospołecznej. Na zajęciach każdy znajdzie przestrzeń dla siebie w atmosferze wzajemnego zrozumienia, empatii i sporej dawki dobrego humoru.Monika Piotrowska

Pedagożka, logopedka, a obecnie kończy studia podyplomowe neurologopedia kliniczna na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Współpracę ze Stowarzyszeniem Afazja rozpoczęła w 2020 roku jako wolontariuszka, a od ponad dwóch lat prowadzi zajęcia grupowe dla osób dorosłych, którzy są członkami tego stowarzyszenia. Swoją pracę traktuje bardzo serio i ambitnie, ale jednocześnie nie wyobraża sobie jej, bez dużej dawki dobrego humoru. Podczas zajęć wykorzystuje elementy muzykoterapii, dramy, zadania i gry usprawniające funkcje poznawcze oraz ćwiczenia językowe. Stawia na dobrą współpracę, atmosferę i wzajemną pomoc i empatię. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje studentkom logopedii, które odbywają praktyki uczestnicząc w zajęciach grupowych w Stowarzyszeniu. Pracuje również w Fundacji Krok za krokiem w Poznaniu, gdzie prowadzi terapię indywidualną.Joanna Sasiak-Kucharczak

Logopeda (Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),w trakcie studiów podyplomowych: Neurologopedia kliniczna (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), mgr filologii polskiej (UAM). W praktyce zawodowej koncentruje się na pracy z osobami dorosłymi z deficytami neurologicznymi. Podczas zajęć w Stowarzyszeniu Afazja pracuje nad przywracaniem kompetencji językowych i poznawczych prowadzących do odzyskania sprawczości komunikacyjnej.Hanna Wojciechowska

Logopeda (Uniwerystet im. Adama Mickiewicza Poznań), Neurologopeda kliniczny (Uniwerystet Medyczny Poznań – w trakcie), mgr filologii polskiej, specjalista komunikacji (UAM), specjalistka kinesiotapingu w logopedii, masażu logopedycznego, terapii afazji dziecięcej, diagnozy i terapii młodzieży z zaburzeniami afatycznymi. W Stowarzyszeniu Afazja zajmuje się zaburzeniami mowy związanymi z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych i rehabilitacją z wykorzystaniem plastyczności mózgu.Agnieszka Łukaszewska

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie zrealizowała szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychologii Klinicznej (specjalność Neuropsychologia Kliniczna) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w 2020 roku zdała państwowy egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł Psychologa Klinicznego – Neuropsychologa. Swoją praktykę kliniczną zdobywała pracując z osobami dorosłymi z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (np. udar mózgu, zapalenie mózgu, guz mózgu, stwardnienie rozsiane, padaczka, choroby neurozwyrodnieniowe – choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i inne) – początkowo w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Międzyrzeczu-Obrzycach, a od 2019 roku w Klinicznym Oddziale Neurologii z pododdziałem Udarowym Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu. Równocześnie zdobywa dodatkowe doświadczenie zawodowe w ramach prywatnej praktyki neuropsychologicznej – prowadząc specjalistyczną diagnostykę i terapię neuropsychologiczną dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu. Rehabilitację funkcji poznawczych prowadzi zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej – m.in. w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Afazja w Poznaniu.A oprócz tego współpracujemy z licznymi neurologopedami/logopedami oraz neuropsychologami, fizjoterapeutami. Grono studentów logopedii odbywa w stowarzyszeniu praktyki studenckie m.in. z. wydziału UAM pedagogiki specjalnej, specjalność logopedia kliniczna.