KRS: 0000480202

KRS: 0000480202

Stowarzyszenie Afazja > Aktualności > afazja.amu.edu.pl

afazja.amu.edu.pl

Zachęcamy do odwiedzin najnowszej strony internetowej o afazji. Post ten powstał w celu szerzenia świadomości dotyczącej afazji, ale także jako zaproszenie na stronę internetową, która powstała dzięki pracy członkiń Naukowego Koła Logopedycznego FiloLOG, biorących udział w projekcie Kowadło 2.0. Na stronie www.afazja.amu.edu.pl szerzej opisujemy samo zagadnienie afazji, przedstawiamy dostępną literaturę przedmiotu oraz załączamy ważne linki, w tym do wywiadów przeprowadzonych ze specjalistami. Materiały tam zamieszczone są w bardzo przystępnej i zrozumiałej formie oraz poruszają wiele ważnych kwestii. Oprócz tego można tam znaleźć wywiad z prezesem Stowarzyszenia Afazja – Agatą Skrzypczak oraz fragmenty rozmów z członkami poznańskiego Klubu Afatyka przy Stowarzyszeniu Afazja. www.afazja.amu.edu.pl

TOP