KRS: 0000480202

KRS: 0000480202

Zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Afazja
Stowarzyszenie Afazja > Aktualności > Zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Afazja

Zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Afazja

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Afazja z siedzibą w Poznaniu na zwyczajne zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17.06.2024r o godz. 17 w Klubie Seniora „Batory” Os. Batorego 38E w Poznaniu z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Głosowanie nad porządkiem obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach zatwierdzenia sprawozdań: finansowego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8. Przestawienie budżetu i programu działania Zarządu Stowarzyszenia na rok 2024.

9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu i programu działania na rok 2024.

10. Wolne wnioski i głosy.

11. Zakończenie Zgromadzenia.

Zarząd Stowarzyszenia Afazja

TOP