KRS: 0000480202

KRS: 0000480202

Stowarzyszenie Afazja > Aktualności > Przystępujemy do realizacji projektu “Studia podyplomowe oraz cykl szkoleń edukacyjno- doradczych” dla logopedów i studentów logopedii.

Przystępujemy do realizacji projektu “Studia podyplomowe oraz cykl szkoleń edukacyjno- doradczych” dla logopedów i studentów logopedii.


W grudniu nasza propozycja „Studia podyplomowe oraz cykl szkoleń edukacyjno-doradczych” została wybrana do realizacji w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, edycja 2024 Narodowego Instytutu Wolności! Słowem wyjaśnienia Stowarzyszenie Afazja od 2021 r realizowało projekt „Aktywizacji studentów logopedii”, skierowany do dorosłych pacjentów z afazją. Z perspektywy 2 lat trwania projektu organizacja widzi potrzebę wzmocnienia kompetencji kadry doradców, logopedów, studentów logopedii, aby byli w stanie wspierać i prowadzić doradztwo na rzecz stowarzyszenia!

TOP