KRS: 0000480202

KRS: 0000480202

Stowarzyszenie Afazja > Aktualności > Jak wygląda grupowa terapia neuropsychologiczna?

Jak wygląda grupowa terapia neuropsychologiczna?

Terapia neuropsychologiczna dotyczy osób, które na co dzień borykają się z trudnościami poznawczymi powstałymi wskutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Wśród problemów z którymi pomagamy się uporać są zaburzenia uwagi, pamięci, postrzegania wzrokowego, nadzorczych funkcji wykonawczych i funkcji językowych (afazje). Neuropsycholog we współpracy z neurologopedą obejmują pacjentów po udarze i z afazją kompleksową terapią funkcji poznawczych. Celem działań terapeutycznych jest poprawa funkcjonowania poznawczego oraz zaproponowanie chorym efektywnych metod radzenia sobie z trudnościami w życiu codziennym. Neuropsycholog w ramach grupowej terapii prowadzi trening pamięci, ćwiczenia koncentracji, uwagi, ćwiczenia myślenia np. przyczynowo-skutkowego i logicznego wnioskowania ,planowania, kontrolowania działania, ćwiczenia spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej, ćwiczenia usprawniające umiejętności komunikacji. Ponadto na zajęcia grupowych istnieje przestrzeń na wymianę między uczestnikami swoich doświadczeń i sposobów radzenia sobie, co stanowi dodatkowy walor w postaci wsparcia oraz daje możliwość wzmocnienia własnej skuteczności.

TOP