KRS: 0000480202

KRS: 0000480202

Stowarzyszenie Afazja > Aktualności > Szkolenie SCA TM dla logopedów i studentów logopedii.

Szkolenie SCA TM dla logopedów i studentów logopedii.

W sobotę dnia 7.10.2023 od godz. 9 – 14 odbyło się szkolenie edukacyjno- doradcze szkolenie SCA TM dla logopedów i studentów logopedii wraz z poczęstunkiem w ramach konkursu regrantingowego „DziałaMY DoradzMY” Stowarzyszenia CREO. Szkolenie poprowadziła posiadająca uprawnienia trenerskie Izabela Olejniczak Pachulska – Prezes Fundacji „Między Słowami” przy współpracy z Katarzyną Urbańska, dyrektorem Fundacji „Między Słowami” z Gdyni. Bardzo dziękujemy neurologopedom prowadzącym szkolenie. Dzięki szkoleniu logopedzi i studenci otrzymali modelowe wsparcie terapeutyczne prowadzące do wdrażania technik ułatwiającej porozumienie się wśród osób z głęboką afazją. Zadanie publiczne było sfinansowane ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022- 2033.

TOP