KRS: 0000480202

KRS: 0000480202

Stowarzyszenie Afazja > Aktualności > Konferencja MÓZG – JĘZYK- KOMUNIKACJA.

Konferencja MÓZG – JĘZYK- KOMUNIKACJA.


W październiku nie zwalnialiśmy tempa! 6 października odbyła się niezwykła inicjatywa współorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i nasze stowarzyszenie. Mowa tutaj o konferencji MÓZG -JĘZYK – KOMUNIKACJA, która poświęcona była specyfice zaburzeń komunikowania się oraz relacjom mózg- język, mózg- komunikowanie, mózg- funkcje poznawcze. Oprócz tego na konferencji wyświetlono film dokumentalny ,,Afazja” stworzony przez studentów V roku Szkoły Filmowej w Łodzi w naszym Stowarzyszeniu ( zdobyliśmy prawa do ponownego wyświetlenia filmu). Produkcję studentów można było zobaczyć podczas wystąpienia Prof. dr hab. Małgorzaty Rutkiewicz- Hanczewskiej! Uczestnictwo w tym wydarzeniu było dla nas ogromną przyjemnością i dziękujemy wszystkim za przybycie i udział na konferencji. !!
Szkolenie edukacyjno – doradcze SCA ™ dla logopedów i studentów logopedii.

Oprócz tego złożyliśmy także wniosek w konkursie regrantingowym „DziałaMY DoradzaMY” Stowarzyszenia CREO i w ramach tego konkursu patron – Stowarzyszenie Afazja otrzymało dofinansowanie na szkolenie edukacyjno- doradcze SCA ™ dla logopedów i studentów logopedii, które odbyło się 7.10.2023. Szkolenie poprowadziła posiadająca uprawnienia trenerskie Izabela Olejniczak Pachulska – Prezes Fundacji „Między Słowami” przy współpracy z Katarzyną Urbańska, dyrektorem Fundacji „Między Słowami” z Gdyni. W szkoleniu brało udział 16 osób, które ukończyły je z certyfikatem.

TOP