KRS: 0000480202

KRS: 0000480202

Stowarzyszenie Afazja > Aktualności > Projekt aktywizacji studentów logopedii i psychologii

Projekt aktywizacji studentów logopedii i psychologii

Jako Stowarzyszenie w 2022 roku współpracowaliśmy ze studentami logopedii i psychologii. W ramach I projektu aktywizacji studentów logopedii i psychologii realizowaliśmy diagnozy pacjentów zaburzeniem mowy prowadzone przez neurologopedę i neuropsychologa przy asyście studenta. Odpowiednio przygotowani studenci prowadzili nieodpłatnie domowe zajęcia z pacjentem (20 h) pod nadzorem terapeuty. Już 25 takich diagnoz i pracy osób z afazją ze studentami miało miejsce przy obopólnej korzyści pacjentów i studentów. Obecnie w 2023 roku w ramach II projektu aktywizacji studentów zamierzamy kontynuować tą działalność.

TOP